#sammenom10klasse

Velkommen til Landsforeningen af 10. klasseskoler

Hvert år søger lidt over 50% af 9. klasserne landet over et 10. skoleår.

Knapt 25% af dem søger en almen 10. klasse hos os. Du finder os på ungdomsskoler, erhvervsskoler, gymnasier, selvstændige centre og på enkelte folkeskoler. Du kan møde os i 91 ud af 98 kommuner. Vi favner en bred og divers gruppe unge i alderen 15-18 år.

I de almene 10. klasser rundt omkring i kommunerne tilbydes unge et mellemrum i deres dannelses- og uddannelsesrejse, hvorfra de kan orientere sig, finde sig selv, finde fællesskaber og søge meningsfyldte fag, afprøvninger, relationer og ny inspirerende læring. Herfra søger mellem 20-35 % en erhvervuddannelse, ca. 60% et gymnasium og de sidste procent fordeler sig til FGU eller andet.

 

Vi er et tilbud til alle unge – Vi optager de der falder fra  – Vi er starten på den lokale ungdomsuddannelse – Vi er tæt på 

“Flere undersøgelser har de sidste år vist, at mange unge oplever det at vælge ungdomsuddannelse som et stort pres. For mange unge er det det første selvstændige valg i livet, og de ser det som afgørende og lidt ’farligt’, fordi de er bange for, at de ikke kan vælge om. 10. klasse giver de unge mulighed for at tænke sig om, inden valget tages.” (www.eva.dk/grundskole)

En flok mennesker der er samlet til et arrangement

Me & We

I samarbejde med Dronning Marys Fond, Just Human, Tuborg Fondet og Efterskoleforeningen er LA10 partner i et projekt der har til formål at styrke unges sociale kompetencer, relationer og fællesskaber.

Mennesker laver forsøg med et blad og en lampe

Regionale netværk

Formålet med netværkene er først og fremmest at skabe et dialogrum for ledere af de kommunale 10. klasser, hvor man kan sparre, udvikle og drøfte praksis med kollegaer fra sit område. 

Logo til UNGpodcast samt to eksempler på podcast afsnit

10. klasse skal (fortsat) tælle

Der kan være gode grunde til at reformere ungdomsuddannelserne. Men ikke på bekostning af 10 klasse. 

Vi har sammen med 8 andre organisationer skrevet et debatindlæg – læs med.

Kommende arrangementer

Hold dig opdateret på LA10s arrangementer

No upcoming event