Partnerskaber

af jan 4, 2024

Foreningens partnerskaber og samarbejdspartnere

Ungdomsskoleforeningen

Sekretariats samarbejde, interessevaretagelse, fælles arrangementer

CEFU (Center for Ungdomsforskning)

Bestyrelsespost

Tænketanken DEA

Partnerskab 

Me&We

– trivselsprogram for 10. klasse i samarbejde med

MaryFonden, Just Human, Tuborgfondet og Efterskoleforeningen

#ekspert10

Et samarbejde og interessefællesskab om 10. klasse mellem:

De Frie Fagskoler, Danske Private Skoler, Efterskoleforeningen, Ungdomsskoleforeningen, Friskolerne,Skolelederforeningen, DLF og Frie Skolers Lærerforening

Er du interesseret i at lave et projekt, et samarbejde eller på anden måde involvere os i en relevant dagsorden, så er du velkommen til at kontakte os på forperson@la10.dk