Ekspert 10

af jan 4, 2024

LA10 har gennem årene arbejdet sammen med andre om 10. klasse.

I den forbindelse har vi alene og i fællesskab med andre udarbejdet dokumenter som du kan finde her. Der vil i foråret 2024 kommer flere dokumenter til efterhånden som de blvier udgivet og offentligtgjort.

#EKSPERT10 anbefalinger 2019

I 2019 var der endnu engang politisk opmærksomhed på det 10. skoleår. Regeringen nedsatte en ekspertgruppe – den udmærkede sig ved ikke at have deltagelse af praktikere. Derfor oprettede vi i samarbejde med mange andre partnere “Den Alternative Ekspert gruppe”; #ekspert10.