Om foreningen

af jan 4, 2024

I 1998 blev foreningen født – “LA10 – Landsforeningen af 10. klasseskoler i Danmark”.

Formål

Foreningen skal virke for at fremme de pædagogiske, økonomiske og lovmæssige vilkår, der knytter sig til etablering og drift af skoler, som har elever på 10. klassetrin i kommunerne. Foreningen skal søge at blive hørt og få indflydelse på alle beslutninger af relevans for folkeskolens 10. klasse – jf. folkeskoleloven.

Medlemmer

Som medlemmer optages skoleformer med kun 10. klasse, repræsenteret ved skolernes ledelse. Det drejer sig om Ungdomsuddannelser, Ungdomsskoler, Selvstændige centre, folkeskoler eller andre, hvor den kommunale 10. klasse samles i én organisering, som selvstændig afdeling (eller flere) med egen ledelse og/eller med egen skolebestyrelse.

Der er ca. 60 medlemsskoler/kommuner i foreningen. Foreningen har adresse på forpersonens skole.

Organisering

Landsforening med bestyrelse, sekretariat og regionale netværk.

Opgaver

Foreningen er høringspart i forbindelse med lovændringer o.l.

Foreningen afholder en årlig generalforsamling og årsmøde i uge 9.

 

Endnu ikke medlem? Hos os er der altid plads til en mere.

Kom og vær en del af et professionelt og nærværende netværk af ligesindede ledere af de kommunale 10. klasser. Når der lokalt kun findes en enkelt leder af 10. klasse i kommunen, så savner mange ledere kollegaer. Det behøver du ikke mere.

Din skole – og dermed også kommune – får med medlemsskabet adgang til et godt netværk – nationalt og regionalt, vores årsmøde og til vores interne sparring.

Sammen med andre innovative og udviklingsorienterede skoleledere kan du være med til at styrke og udvikle tilbudet til folkeskolens ældste årgang. Du har samtidig muligheden for at involvere dig i bestyrelsesarbejdet og på den måde søge direkte indflydelse på fremtidens 10. klasse.

Et medlemsskab koster 3500,- pr. år uanset kommune eller skole størrelse.

Kontakt kassereren på krtha@slagelse.dk