Uddannelse og kurser

af jan 4, 2024

Interne relevante kurser

Me&We – uddannelse af pædagogisk personale

Vi optager nye skoler. Er du interesseret i at tilmelde din skole, så kontakt mkape@esbjerg.dk

Me&We er et samarbejde mellem Mary Fonden, Just Human, LA10 – Landsforeningen af 10. klasser og Tuborgfondet. Vores ambition er at støtte op om det store arbejde, der allerede gøres i landets 10. klassecentre, fremme en socialt stærk ungdomsgeneration og give eleverne et socialt løft, der sender dem styrket ud i det efterfølgende ungdomsliv.

Eksterne relevante kurser

Projekt Pas-light

På egen skole eller i samarbejde med nogen i din region kan I tilmelde jer PasLight og dermed dele udgiften til kurset. Kurset varer 4 timer. Læs mere på: ProjektPas

PAS-light har fokus på at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge og består af to moduler sammen med de unge á 45 minutters varighed. Modulerne arbejder med normer og værdier i fællesskabet, aktiv stillingtagen og inddragelse af digitale medier.