Fakta

af jan 4, 2024

Foreningen repræsenterer de almene 10. klasser

Vi repræsenterer et bredt udsnit af 10. klasse skoler primært i den kommunale sektor. Vi har organisatoriske bredde, og har en bred og divers gruppe unge over hele landet fra det almene område. Specialskoler o.lign. er ikke en del af foreningen, hvorfor de ikke optræder i vores stastistik.

Den almene 10. klasse hører under folkeskoleloven og henvender sig til unge, der har brug for yderligere faglig kvalificering og afklaring om valg af ungdomsuddannelse. Det er starten på en ungdomsuddannelse og har et særligt udbud af fag og samarbejder. Læs mere her på UVM

Der var i 22/23 i alt indskrevet 8576 elever i marts 2022. Hertil skal lægges de elever som kommer på efteroptage i løbet af skoleåret, svarende til anslået 10-15% af en årgang.

Efteroptag betyder, at 10. klasse i kommunerne løbende optager elever, som falder fra efterskoler eller ungdomsuddannelser i løbet af skoleåret. Efteroptag sker i perioden august til marts og fungerer som et slags sikkerhedsnet for unge i hjemkommunen der afsluttede 9. klasse året inden.

10. klasse i kommunerne består af 4 organiseringsformer

  • 10. klasse hos en ungdomsskole
  • 10. klasse på et selvstændigt center
  • 10. klasse hos en ungdomsuddannelse (helt eller delvis driftsaftale med erhvervsskoler og/eller gymnasier)
  • 10. klasse hos en folkeskole

I 2023 var der registreret ialt 133 undervisningsenheder med kommunal 10. klasse fordelt over hele landet.

Af Danmarks 98 kommuner udbyder 91 selv 10. klasse. De resterende har fx driftsaftale med nabokommune eller en driftsaftale med en erhvervsskole i anden kommune.

77,46 % ligger på andre matrikler og/eller i tilknytning til en anden institution end folkeskolen

22,6 % er i tilknytning til eller på en folkeskole

(data: LA10, 2023)

FOKUS

”Der er ingen tvivl om, at en 10. klasse ikke bare er en 10. klasse. Der er reelt tale om et A- og et B-hold alt efter, om man går på efterskole eller i folkeskole. Forskellen på elevgrundlaget er tydeligt, og det er en tendens, der er voksende. Vi må og skal få flere til at lykkes i uddannelsessystemet, og der mangler vi fokus på hvilken rolle 10. klasse kan spille i bestræbelserne på, at flere unge skal have en uddannelse.,” siger Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef i Dansk Erhverv.”

Dansk Erhverv 2023

FOKUS

“Siden skoleåret 2018/2019 er antallet af elever i 10. klasse, som går på efterskole, steget. Denne gruppe udgør i 2022/2023 over 24.000 elever, svarende til 61,2 procent af eleverne i 10. klasse. Antal elever, der tager 10. klasse på en folkeskole, er i 2022/2023 steget med 400 elever og udgør 21,8 procent. “

Datasæt fra UVM 22/23

FOKUS

Blandt unge, der har søgt ordinær 10. klasse, er de mest gennemgående årsager, at de vil forbedre sig fagligt (63 procent), blive mere afklarede med hensyn til uddannelse og arbejde (49 procent) og blive bedre til personlige ting (40 procent). (EVA,2018)”

Dansk Arbejdsgiverforening 2022

EVA, Danmarks Evalueringsinstitut om 10. klasse

VIVE, Effekter af 10. klasse 

Hvert år søger lidt over 50% af 9. klasserne landet over et 10. skoleår.

Knapt 25% af dem søger en almen 10. klasse hos os. Vi har unge i alderen 15-18 år. Vi samarebjder med KUI. Vi har mange partnerskaber som rækker ud til ungdomsuddannelser, erhvervsliv, foreninger, klubber mm..

I 10. klasser tilbydes unge et mellemrum i deres dannelses- og uddannelsesrejse, hvorfra de kan orientere sig, finde sig selv, finde fællesskaber og søge meningsfyldte fag, afprøvninger, relationer og ny inspirerende læring. Fra 10. klasse i kommunerne søger mellem 20-35 % en erhvervuddannelse, ca. 60% et gymnasium og de sidste procent fordeler sig til FGU eller andet.

Vi er et tilbud til alle unge – Vi optager de der falder fra  – Vi er starten på den lokale ungdomsuddannelse – Vi er tæt på 

“Flere undersøgelser har de sidste år vist, at mange unge oplever det at vælge ungdomsuddannelse som et stort pres. For mange unge er det det første selvstændige valg i livet, og de ser det som afgørende og lidt ’farligt’, fordi de er bange for, at de ikke kan vælge om. 10. klasse giver de unge mulighed for at tænke sig om, inden valget tages.” (www.eva.dk/grundskole)