Me & We

af jan 4, 2024

Et tværgående samarbejde om unges trivsel

I samarbejde med Dronning Marys Fond, Just Human, Tuborg Fondet og Efterskoleforeningen er LA10 partner i et projekt der har til formål at styrke unges sociale kompetencer, relationer og fællesskaber.

Vi vil forebygge ensomhed, mobning og mistrivsel gennem fælelsskabs orienterede læringsaktiviteter. Som 10. klasse skole kan du få dine medarbejdere uddannet i at bruge læringsmaterialerne på https://meandwe.dk/ sammen med andre lærere fra 10. klasseskoler over hele landet.

Kontakt bestyrelsesmedlem Mia Karen Pedersen, Esbjerg for nærmere information og en snak om hvad din skole skal gøre for at komme med.

Tilmelding åbner her på siden – se Værktøjskassen > Uddannelse og Kurser

I videoen GLIMT høre vi de unges tanker om trivsel

Videohilsen om 10. klassernes arbejde med MeWe og trivsel