Regionale netværk

af jan 4, 2024

Hvad er de regionale netværks rolle?
Formålet med netværkene er først og fremmest at skabe et dialogrum for ledere af de kommunale 10. klasser, hvor man kan sparre, udvikle og drøfte praksis med kollegaer fra sit område. Derudover at skabe konkrete samarbejder, andre netværk, projekter og tværgående initiativer. Dernæst at udvide og styrke bestyrelsens videns- og erfaringsgrundlag og samtidig bidrage med viden og erfaring til kollegaer i hele landet. Netværket skal virke som inspiration og støtte til udvikling af foreningens faglige synspunkter og holdninger på det område, som foreningen repræsenterer. Bestyrelsen søger på denne måde aktivt at inddrage en bredere kreds af foreningens medlemmer i arbejdet.

Foreningen bruger de regionale netværk som referencegrupper når der skal udarbejdes materiale, positionspapirer, forslag, datasæt o.m.a.. Arbejdets indhold og omfang vil afhænge af de fokusfelter bestyrelsen arbejder med for den givne periode. Arbejdet kan blive berørt af folketingets, kommunernes og offentlighedens opmærksomhed på vores område.

Hvordan er det organiseret?

Hvert bestyrelsesmedlem har ansvaret for en region, så vidt muligt en man selv er i. Der indkaldes til regionalt netværksmøde 1-2 gange om året alt efter aktualitet og politiske aktiviteter. Det regionale netværk sætter selv dagsordenen, men der vil altid være nyt fra foreningen.

Det regionale netværk består primært af medlemsskoler. I 2023 inviterede vi ikke-medlemskommuner ind i fællesskabet. Det vil vi også gøre fremadrette særligt når det har aktualitet. #sammenom10klasse

Herunder kan du se hvem der er med i netværkene og hvilket bestyrelsesmedlem der har regionen.

Region Nordjylland

Tovholder: Mads Vestergaard, Aalborg

Brønderslev

Favrskov

Frederikshavn

Hjørring

Mariagerfjord

Thisted

Vesthimmerland

Aalborg

 

Region Midtjylland

Tovholder: Anders Jepsen, Skanderborg

Holstebro

Ikast-Brande

Mariagerfjord

Silkeborg

Skanderborg

Skive

Viborg

Vejle

 

Region Syddanmark

Tovholder: Mia Karen Pedersen, Esbjerg

Assens

Esbjerg

Fredericia

Haderslev

Kerteminde

Kolding

Langeland

Nyborg

Odense

Svendborg

Tønder

Varde

Vejen

Sønderborg

Aabenraa

Region Sjælland

Tovholder: Ditte Marie Aagaard

Faxe

Greve

Holbæk

Køge

Næstved

Odsherred

Ringsted

Roskilde

Slagelse

Solrød

Vordingborg

Region Hovedstaden

Da regionen har mange kommuner, er de her delt i nord og syd. Efter behov kan møderne inddeles herefter.

Nord

Tovholder: Simon Smidt Jensen

Egedal

Fredensborg

Furesø

Gribskov

Gentofte

Helsingør

Hillerød

Lyngby-Taarbæk

Syd

Tovholder: Gunver Moll Biering

Albertslund

Bornholm

Brøndby

Frederiksberg

Gladsaxe

Hvidovre

Høje-Taastrup

København

Rødovre

Tårnby