Formål & Vedtægter

af jan 4, 2024

§2 Formål
Foreningen skal virke for at fremme de pædagogiske, økonomiske og lovmæssige vilkår, der knytter sig til etablering og drift af skoler, som har elever på 10. klassetrin. Foreningen skal søge at blive hørt og få indflydelse på alle beslutninger af relevans for folkeskolens 10. klasse – jf. folkeskoleloven.

Vedtægter

Vedtægter LA10